Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 28 września 2021 roku w naszej szkole, zarówno w liceum jak i w szkole podstawowej, odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W skład komisji weszli uczniowie z klasy 3B: Wiktor Żydek, Lucyna Ligowska, Tymoteusz Tkacz i Barbara Hołda. Wybory były tajne, każdy uczeń dostał po dwie karty do głosowania, aby oddać głos na […]

Czas podsumowań i pożegnań – laureaci

23 czerwca, czyli w środę odbyło się również wręczenie nagród we wszystkich tegorocznych konkursach humanistycznych, które odbyły się podczas nauczania online oraz tegorocznych konkursów: Fox (język angielski), Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Chemiczny Galimatias”, zawody sportowe z okazji szkolnego Dnia Sportu, szkolny konkurs historyczny z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz uroczyście zostały wręczone stypendia naukowe za […]

Harmonogram powrotu do szkoły

UWAGA!Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 17 do 30 maja 2021r uczniowie klas IV – VIII oraz I i II LO wracają do nauki szkolnej w systemie hybrydowym, co oznacza, że: 1. Nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole, tj. stacjonarnie.2. Co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia […]

Wytyczne MEiN, MZ i GiS

dla klas I-III szkół podstawowych Ogólne zasady:Dystans – minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Konkurs Osiem Błogosławieństw

Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK w Dąbrowie Górniczej organizuje konkurs literacko-artystyczny Osiem Błogosławieństw – „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.” Jako temat cyklicznego konkursu wybraliśmy „Osiem Błogosławieństw”, ponieważ są one wskazówkami, jak należy działać i jaką postawę przyjąć we współczesnym świecie, aby nie zgubić wiary i prawdziwego człowieczeństwa. W tym roku chcemy zatrzymać się […]

Organizacja nauki w szkole po feriach

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi MEN od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowej i liceum nadal będą się uczyć zdalnie.

Nauczanie zdalne

Od poniedziałku 26 X 2020 r. przechodzimy na system nauczania zdalnego. Wszystkie lekcje ujęte w planie nauczania odbywają się na MS Teams. Obecność uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej z włączonymi kamerkami jest obowiązkowa. Oddział przedszkolny i klasy I – III szkoły podstawowej uczą się stacjonarnie.

Wyprawka dla pierwszoklasisty

Uczniowie klasy pierwszej otrzymają w szkole komplet podręczników „Elementarz odkrywców” wyd. Nowa Era. Poniżej znajduje się wyprawka dla pierwszoklasisty, czyli lista niezbędnych rzeczy, w które rodzic/opiekun powinien zaopatrzyć dziecko: – Podręcznik do religii: „Żyjemy w Bożym świecie” wyd. JEDNOŚĆ • zeszyty – w cienkie linie czerwone i niebieskie, w kratkę, zeszyt do korespondencji,• śniadaniówka + […]