SOS dla Planety Ziemia

Dnia 18 października zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu plastycznego ,, SOS dla planety Ziemia’’. Konkurs nawiązywał do corocznej akcji ,,Sprzątania Świata’’ mającej na celu zwrócenie uwagi na drastyczne zmiany klimatyczne dokonywujące się na całym świecie oraz na ich skutki w odniesieniu do ludzi, zwierząt i całego środowiska. Ten sam cel przyświecał organizatorce konkursu Ewie Natkaniec. […]

Pocztówkowy projekt

Uczniowie z naszej szkoły łącznie z nauczycielami biorą udział w Ogólnopolskim projekcie „A postcard from a pen pal”. Projekt skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych w całej Polsce. Celem projektu jest popularyzacja krótkich form pisemnych w postaci pocztówek oraz doskonalenie umiejętności pisania w języku angielskim. Pocztówki będą wysyłane 5 razy w trakcie trwania […]