Kornelia GODZIK laureatką Przedmiotowego Konkursu z Języka Hiszpańskiego

Pasja i praca to dwa składniki  sukcesu. Jeden bez drugiego nie może istnieć. Połączyła je w tym roku uczennica klasy 7a Kornelia GODZIK  zostając  LAUREATKĄ  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka hiszpańskiego  zorganizowanego przez Śląskiego Kuratora  Oświaty.  Kornelia doskonałym wynikiem zakończyła trzyetapowe zmagania konkursowe. Dała popis wiedzy nie tylko z zakresu znajomości języka hiszpańskiego wykraczając daleko poza ramy programu nauczania  Szkoły Podstawowej, ale również wykazała się […]

Konkurs Osiem Błogosławieństw

Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK w Dąbrowie Górniczej organizuje konkurs literacko-artystyczny Osiem Błogosławieństw – „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.” Jako temat cyklicznego konkursu wybraliśmy „Osiem Błogosławieństw”, ponieważ są one wskazówkami, jak należy działać i jaką postawę przyjąć we współczesnym świecie, aby nie zgubić wiary i prawdziwego człowieczeństwa. W tym roku chcemy zatrzymać się […]

MOJE MIASTO – MOJA MAŁA OJCZYZNA – Konkurs fotograficzny

Z początkiem miesiąca, poprzez dziennik elektroniczny, został ogłoszony konkurs fotograficzny „Za co kocham moje miasto”. Do udziału zaproszono klasy IV-VI, a prace konkursowe można było przesyłać do 15 listopada drogą mailową. Oprócz odkrywania nowych talentów i wyrażania siebie poprzez sztukę, jaką jest fotografia, głównym celem konkursu było propagowanie postawy patriotyzmu lokalnego.Z powodu nauczania zdalnego dyplomy […]