Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz poddać publicznej dyskusji. CZYTAJ DALEJ

MOJE MIASTO – MOJA MAŁA OJCZYZNA – Konkurs fotograficzny

Z początkiem miesiąca, poprzez dziennik elektroniczny, został ogłoszony konkurs fotograficzny „Za co kocham moje miasto”. Do udziału zaproszono klasy IV-VI, a prace konkursowe można było przesyłać do 15 listopada drogą mailową. Oprócz odkrywania nowych talentów i wyrażania siebie poprzez sztukę, jaką jest fotografia, głównym celem konkursu było propagowanie postawy patriotyzmu lokalnego.Z powodu nauczania zdalnego dyplomy […]