O szkole

Szkoła znajduje się w dwóch budynkach.

Dzieci z klas I – III uczą się w Centrum Dąbrowy Górniczej, w budynku przy ul. Augustynika 1.

Budynek na Augustynika

Dzieci i młodzież z klasy IV – VIII zajmuje jedno skrzydło budynku Technicznych Zakładów Naukowych, przy ul. Zawidzkiej 10.

Oprócz pracowni przedmiotowych obie placówki są wyposażone w salę informatyczną.

Ponadto obie posiadają pracownie ze sprzętem multimedialnym, w tym tablice interaktywne.

Korytarze szkolne są miejscem, gdzie dzieci lubią spędzać przerwy.

Dolny korytarz budynku przy ul. Augustynika.

Górny korytarz budynku przy ul. Zawidzkiej.