Przyroda w terenie

Kiedy wiosna powieje latem, czwartoklasiści naszej szkoły odbywają lekcje przyrody w terenie w formie wycieczki rowerowej. W tym roku w dniach 30 maja (klas IV a) oraz 1 czerwca (IV b) dopisała nam piękna pogoda i wycieczki udało się przeprowadzić bez pogodowych zakłóceń. Tuż przed wyjazdem, w ramach lekcji techniki, uczniowie zdawali egzamin praktyczny na […]

Lekcja historii w Auschwitz-Birkenau

21 marca uczniowie klas 8 nie świętowali pierwszego Dnia Wiosny. Wraz z nauczycielami brali udział w niezwyklej lekcji historii na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. To jedno z miejsc, które należy zobaczyć na własne oczy i pamiętać. Zetknięcie się z jednej strony z ludzkim cierpieniem a z drugiej ogromnym bestialstwem oprawców wywołało silne emocje wśród […]

PRZYSPIESZENIE ZMIAN – Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Na dzień obchodów wybrano datę 22 marca. Od 1993r. Światowy Dzień Wody corocznie obchodzony jest pod innym hasłem. Tegoroczny Światowy Dzień Wody […]