„Takie będą Rzeczpospolite, jakie jej młodzieży chowanie” – Pani Wanda Traczyk-Stawska o pamięci, która daje nadzieję – fotoreportaż Michała Kolasy

„To ważne, żeby mieć dobre, piękne wspomnienia, bo one dają nam siłę w najgorszy nawet czas”W. Traczyk-Stawska Zdjęcia są efektem wizyty autora w Warszawie i osobistego spotkania z bohaterką naszych czasów, Panią Wandą Traczyk-Stawską, uczestniczką Powstania Warszawskiego oraz nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń młodych Polaków, w tym dzieci szczególnej troski.Zdjęcia obrazują miejsca pamięci osób poległych […]

„Babcia Ewa” – fotoreportaż Angeliki Bagnickiej

Seria zdjęć nawiązuje do wywiadu, który został przeprowadzony z moją babcią Ewą. Babcia Ewa – bohaterka mojego wywiadu Pradziadek Stanisław w oddziale Strzelców Podhalańskich Wujek Stefek Błysk – moim bohaterem Pradziadek Stanisław w wojsku Zaświadczenie o repatriacji Opowieści kombatantów

„O tym jak uczę się sprawiedliwości od patrona szkoły” – fotoreportaż Huberta Pawełczyka

Fotoreportaż opowiada o tym, jak uczeń poznawał sprawiedliwość bł. Maksymiliana Binkiewicza w słowach i czynach. Poznaję sprawiedliwe życie księdza Binkiewicza Odwiedzam miejsca związane z patronem szkoły Błogosławiony Ks. Binkiewicz jest patronem mojej szkoły Modlę się, aby być sprawiedliwy Chcę być sprawiedliwy w słowach i czynach

„Sprawiedliwość jest stale trudem” – fotoreportaż Jakuba Biragi

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,albowiem oni będą nasyceni. Bohaterem fotoreportażu jest ks. Henryk Bolczyk (ur. 14 listopada 1938 r. w Halembie) – kapłan archidiecezji katowickiej od 1962 r., Moderator Ruchu Światło-Życie, dr. teologii. Od maja 1980 r. do 1992 r. ksiądz był proboszczem Parafii św. Michała Archanioła w Katowicach, w granicach której znajdowała się […]