Dokumenty

Kwestionariusze, które należy złożyć do sekretariatu szkoły przy zapisywaniu dziecka do szkoły podstawowej/przedszkola:


Wewnątrzszkolne Ocenianie


Informacje szczegółowe i dokumenty związane z pilotażowym programem „Aktywny Samorząd” w 2021 r finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdują się pod adresami:

https://www.mops.com.pl/niepelnosprawnosc/aktywny-samorzad-pfron/informacje-ogolne-o-programie-w-2021-roku

https://www.mops.com.pl/niepelnosprawnosc/aktywny-samorzad-pfron/zasady-kierunki-regulamin-i-druki-wnioskow

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/