Fotoreportaże – Błogosławieni miłosierni…

Nagroda GRAND PRIX – Michał Kolasa – klasa 6

Fotoreportaż „Cerowanie świata wg Siostry Małgorzaty Chmielewskiej”

„głodni
spragnieni
bezdomni
obcy
więźniowie
chorzy wyklęci
oto nowa klasa Ewangelii
arystokracja Jezusa
oto jego wcielenie
na dzień sądu
najbardziej ostateczne”

ks. St. Pasierb

Zdjęcia są efektem wizyty autora w Domu PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO, który Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia prowadzi w Jankowicach, woj. Świętokrzyskie.

Opisy zdjęć przywołują tytuły książek, których Siostra Małgorzata Chmielewska, Prezes Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia, jest autorem lub współautorem. Tytuły te zdają się najlepiej oddawać ideę dzieła, jakiemu Ona i jej współpracownicy, zdecydowali się poświęcić swoje życie.

Tytuł zdjęcia: Dobro jako choroba zakaźna – Siostra Małgorzata Chmielewska, człowiek, który zachorował na miłość bliźniego.

Tytuł zdjęcia wykorzystuje tytuł książki Małgorzaty Chmielewskiej „Dobro jako choroba zakaźna”.

Małgorzata Chmielewska – polska społeczniczka, prezes Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia”; nosi habit z białą chustką, ślubowała celibat oraz trzy rady ewangeliczne (czystość, ubóstwo i posłuszeństwo), które są też przedmiotem ślubów w zakonach i zgromadzeniach zakonnych. Zaprzecza, że jest mniszką albo siostrą w zgromadzeniu zakonnym. Opisuje siebie jako „siostrę we Wspólnocie Chleb Życia” oraz że czuje się „osobą świecką, która w sposób szczególny poświęciła się Panu. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych Ashoka – Międzynarodowej Organizacji Innowatorów Społecznych, organizacji, która wyszukuje i zrzesza ludzi, którzy wprowadzają nowe, niekonwencjonalne rozwiązania problemów społecznych. Prowadziła domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn. Z troską wyraża się o osobach z marginesu. Osoby wykluczone próbuje przywrócić do społeczności poprzez stworzenie dla nich miejsc pracy. Powołała specjalne manufaktury, w których pracują osoby bezdomne i chore. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana.

W 1996 roku przyznano jej Medal Świętego Jerzego. W roku 2010 otrzymała odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. W 2012 roku wręczono jej nagrodę im. księdza Józefa Tischnera, a w 2014 została uhonorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tytuł zdjęcia: Sposób na (cholernie) szczęśliwe życie – Dyrektor Fundacji Pani Małgorzata Waniurska wita na drodze nadziei.

Tytuł zdjęcia wykorzystuje tytuł książki Małgorzaty Chmielewskiej, Błażeja Strzelczyka i Piotr Żyłki „Sposób na (cholernie) szczęśliwe życie”.

Pani Małgorzata Waniurska, Dyrektor Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia, tablica informacyjna, droga wiodąca do obiektów Fundacji – Domu PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO, który Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia prowadzi w Jankowicach, woj. Świętokrzyskie.

Katolicka Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia jest Organizacją Pożytku Publicznego, której celem jest walka z marginalizacją, szczególnie ubogich dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Powstała jesienią 2002 roku. Została powołana z inspiracji przełożonej polskiej Wspólnoty Chleb Życia, Siostry Małgorzaty Chmielewskiej.

W 2022 roku Fundacja prowadziła 10 domów dla ludzi bezdomnych. W roku ubiegłym z pobytu w domach Fundacji skorzystało: 453 osoby dorosłe i 10 dzieci z Polski oraz 160 osób dorosłych i 220 dzieci z ogarniętej wojną Ukrainy. Z pomocy stypendialnej Fundacji korzystało w 2022 roku 457 uczniów i studentów, w tym 32 z Ukrainy i 101 osób niepełnosprawnych.

Fundacja wspiera materialnie 40 ubogich rodzin (żywność, środki czystości, wyposażenie, pomoc materialna). Nie jest podmiotem dotowanym z budżetu Państwa a pozyskuje środki od innych darczyńców.

Tytuł zdjęcia: Odłóż tę książkę i zrób coś dobrego – dbałość o zdrowie ciała i duszy.

Tytuł zdjęcia wykorzystuje tytuł książki Małgorzaty Chmielewskiej, Błażeja Strzelczyka i Piotr Żyłki „Odłóż tę książkę i zrób coś dobrego”.

Pokój dzienny – sala telewizyjna, kaplica oraz pokój do rehabilitacji w Domu PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO, który Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia prowadzi w Jankowicach, woj. świętokrzyskie.

Tytuł zdjęcia: Wszystko co uczyniliście – podopieczni Fundacji w dobrych rękach.

Tytuł zdjęcia wykorzystuje tytuł książki Małgorzaty Chmielewskiej i Michała Okońskiego „Wszystko co uczyniliście” .

Sala jadalna, kuchnia, pokoje podopiecznych Fundacji w Domu PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO, który Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia prowadzi w Jankowicach, woj. Świętokrzyskie.

Tytuł zdjęcia: Cerowanie świata – zaangażowanie ludzi dobrej woli to przywracanie ludzkiej godności.

Tytuł zdjęcia wykorzystuje tytuł książki Małgorzaty Chmielewskiej „Cerowanie świata” .

Figura Świętego Józefa Opiekuna z Jezusem, patio pomalowane „za darmo” przez artystę plastyka
z Krakowa, stolik do wypoczynku w Domu PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO, który Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia prowadzi w Jankowicach, woj. świętokrzyskie.

I miejsce – Roksana Antończyk – klasa 4

Fotoreportaż „Moje uczynki miłosierdzia”

Tytuł zdjęcia: Chorych nawiedzać

Codziennie odwiedzam moją babcię. Choruje, dlatego robię jej zakupy, sprzątam w domu oraz wychodzimy razem na spacer.

Tytuł zdjęcia: Głodnych nakarmić

Dzielimy się z potrzebującymi żywnością, którą zanosimy do „lodówki społecznej”.

Tytuł zdjęcia: Modlić się za żywych i umarłych

Często nawiedzam cmentarz, gdzie modlę się za swoich bliskich – zmarłych i żywych.

Tytuł zdjęcia: Nagich przyodziać

Dzielę się z innymi ubraniami, z których już wyrosłam lub nie potrzebuję.

Tytuł zdjęcia: Chorych nawiedzać_2

Wynoszę śmieci, kiedy odwiedzam chorą babcię.

II miejsce – Jakub Biraga – klasa 6

Fotoreportaż „Dzieło miłosierdzia”

W życiu każdego człowieka ważne powinno być zarówno Miłosierdzie Boże, jak i miłosierdzie w relacjach międzyludzkich. Bóg jest miłością i pamiętać też trzeba o miłości do drugiego człowieka. Miłość ma wiele twarzy. Caritas Diecezji Sosnowieckiej każdego dnia służy dziełom miłosierdzia i pomocy wobec najuboższych. Zgodnie ze słowami Flory Edwards „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas.”.

Tytuł zdjęcia: Miłosierdzie Boże źródłem nadziei

Brama miłosierdzia w Bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.

Według słów świętego Jana Pawła II „Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak Miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga”.

Tytuł zdjęcia: Caritas, miłość w działaniu

Dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej ks. Przemysław Szot. Caritas to instytucja, której celem jest charytatywna i humanitarna działalność obejmująca duchowe i materialne potrzeby człowieka. Wypływa ona z ewangelicznego przykazania miłości i dotyczy godności każdej osoby ludzkiej, bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Caritas Diecezji Sosnowieckiej prowadzi różne działania na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży oraz seniorów

Tytuł zdjęcia: Diecezjalny Dzień Dobra

Diecezjalny Dzień Dobra organizowany wspólnie przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej oraz parafię pw. św. Rafała Kalinowskiego w Dąbrowie Górniczej w niedzielę Miłosierdzia Bożego w Dąbrowie Górniczej. Diecezjalny Dzień Dobra to święto patronalne Caritas. To dzień, w którym Caritas dziękuje wolontariuszom i pracownikom za dobro i pracę. W Caritas Diecezji Sosnowieckiej jest zatrudnionych 129 pracowników oraz działają wolontariusze zgromadzeni w 47 oddziałach „Parafialnych Zespołów Caritas” i 84 „Szkolnych Kołach Caritas”, które gromadzą prawie 2 tysiące młodych ludzi.

Tytuł zdjęcia: Dobro dla najmłodszych

Diecezjalny Dom Matki i Dziecka w Sosnowcu jako miejsce matczynego ciepła i bezpieczeństwa. Diecezjalny Dom Matki i Dziecka w Sosnowcu to placówka Caritas Diecezji Sosnowieckiej otwarta 25 marca 2015 r. w dniu obchodów Dnia Świętości Życia. W tym Domu osoby potrzebujące znajdują bezpieczny azyl, a celem jego działania jest ochrona najbardziej bezbronnych. W 2022 r. w Domu udzielono schronienia 22 matkom i 34 dzieciom.

Tytuł zdjęcia: Dobro dla seniorów

Pensjonariusze Dziennego Domu Senior+ Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Olkuszu. Dzienny Dom Senior+ Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Olkuszu to placówka Caritas Diecezji Sosnowieckiej, która rozpoczęła działalność 5 listopada 2018 r. Celem działalności Domu jest: przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, tworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, wykorzystanie tkwiącego w seniorach potencjału, pogłębianie wiedzy i umiejętności, utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej, zaspokajanie potrzeb społecznych, rekreacyjnych i kulturalnych. Dom zapewnia opiekę 30 osobom starszym.

III miejsce – Angelika Bagnicka

Fotoreportaż „Miłosierdzie Boże nad światem”

Seria zdjęć przedstawia Miłosierdzie w przyrodzie, codziennym życiu, bezinteresownej pomocy i wsparciu drugiego człowieka.

Tytuł zdjęcia: Moje ręce miłosierne

„Dopomóż mi, Panie, aby moje ręce były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace” [siostra Faustyna].

Tytuł zdjęcia: Ręce miłosierne czyniące dobro

Weterynarz to osoba zasługująca na szacunek. Pomaga najmniejszym i bezbronnym stworzeniom żyjącym na naszej Ziemi.

Mój piesek dzięki panu doktorowi cieszył się życiem ponad 13 lat. Był zawsze najlepiej zaopiekowany i kiedy przyszedł ten czas – odszedł z godnością.

Odi- kiedyś znowu się spotkamy.

Tytuł zdjęcia: Iskra Miłosierdzia

(…) Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście.

Tytuł zdjęcia: Małżeństwo inaczej

Istotą małżeństwa, jest okazywanie sobie miłosierdzia Bożego w czynie, słowie i modlitwie.
Mój tata robi kolację mamie, która po całym dniu w pracy wraca wieczorem do domu (to zawsze jest środa).

Tytuł zdjęcia: Zachód Słońca- symbol jakiegoś końca. Zmierzchu.

„Przed zachodem słońca pojednaj się z bliźnim, z którym się spierałeś”.