Fotoreportaże – Błogosławieni pokój czyniący…

I miejsce – Michał Kolasa – klasa 5

Fotoreportaż o Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Tytuł zdjęcia: Modlitwa + Rozmowa = Pokój na świecie

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, prowadzone przez Krakowską Fundację Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy, powstało w 1992 roku. Jest to instytucja katolicka, założona przez ks. arcybiskupa Franciszka Kardynała Macharskiego, w porozumieniu z biskupami całej Europy i przedstawicielami organizacji żydowskich.

Intencją Centrum, założonego w pobliżu byłego obozu Auschwitz, jest stworzenie miejsca refleksji, edukacji, wymiany myśli i modlitwy dla wszystkich poruszonych tym, co tu się stało. Centrum ma być formą uczczenia pamięci ofiar i ma przyczyniać się do budowania w świecie wzajemnego szacunku, pojednania i pokoju.

Tytuł zdjęcia : Ks. dr Manfred Deselaers, człowiek dialogu na rzecz pojednania między narodami

Za swoją działalność na rzecz dialogu między narodami był wielokrotnie wyróżniony, w tym m.in.:

w 2000 roku – Polska Rada Chrześcijan i Żydów uhonorowała go tytułem Człowieka Pojednania przyznawanego osobom, które szczególnie przyczyniły się do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce;

w 2005 roku – został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz uhonorowany nagrodą im. księdza Józefa Tischnera w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu” Kościoła i świata;

w 2008 roku – został odznaczony Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec;

w 2012 roku – wyróżniony nagrodą im. ks. Stanisława Musiała, za inicjatywy społeczne promujące dialog chrześcijańsko-żydowski i polsko-żydowski.

Tytuł zdjęcia: Ks. dr Manfred Deselaers, tańczący z demonami wojny

Ks. dr Manfred Deselaers – duszpasterz na zagranicę Episkopatu Niemiec. Zanim został księdzem, w latach 1975–1976, przebywał w Izraelu jako wolontariusz z ramienia niemieckiej organizacji Akcja Znaku Pokuty/Służby na Rzecz Pokoju. Większość tej półtorarocznej służby spędził w Jerozolimie pracując w domu dla dzieci niepełnosprawnych. Po powrocie studiował teologię w Tubingiem i Chicago. W 1983 roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze
w Akwizgranie. Był wikariuszem w Mönchengladbach, gdzie pracował również w zarządzie Towarzystwa Współpracy Chrześcijańsko-Żydowskiej. W październiku 1989 roku rozpoczął w Polsce służbę na rzecz pojednania polsko–niemieckiego.

W 1996 roku, na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, obronił swoją pracę doktorską „Bóg a zło w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz”.

Na polecenie ks. biskupa Heinricha Mussinghoffa z Akwizgranu i w porozumieniu
z ks. kardynałem Franciszkiem Macharskim z Krakowa, poświęcił się pracy na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i chrześcijańsko-żydowskiego w Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu. Od 2008 roku pełni funkcję wiceprezesa Krakowskiej Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy. Zajmuje się merytoryczną pracą działu edukacyjnego Centrum Dialogu
i Modlitwy w Oświęcimiu oraz religijnym znaczeniem pamięci o Auschwitz.

Tytuł zdjęcia: Zbiorowe nawoływanie – od wojny wybaw nas Panie

Droga Krzyżowa Wielkopostna w intencji Pokoju w Europie, na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu-Brzezince1, celebrowana przez ks. dra Manfreda Deseleaersa.

Tytuł zdjęcia: Ty nie jesteś mośkiem, ja nie jestem gojem, Ojcze obdarz wszystkich bezkrwawym pokojem

Hitlerowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau jest miejscem, gdzie od wielu lat Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu organizuje medytacje stacji Chrystusowej Drogi Krzyżowej. Intencją tego przedsięwzięcia jest uczczenie ofiar i szukanie, z Bożą pomocą, drogi pojednania i pokoju. Dzisiaj, w obliczu wojny w Ukrainie, jest to szczególnie aktualne i ważne.

II miejsce – Angelika Bagnicka – klasa 5

Fotoreportaż o Mamie

Tytuł zdjęcia: Moja mama

Na co dzień pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej i pomaga dzieciom niepełnosprawnym. Jest neurologopedą. Pomaga również gościom z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie właśnie u mamy w pracy.

Tytuł zdjęcia: Symbol pokoju

Zdjęcie wykonane na Górze Świętej Anny w Lubawce.

Tytuł zdjęcia: Symbol miłości

Zdjęcie wykonane na Górze Świętej Anny w Lubawce.

Tytuł zdjęcia: Symbol życia

Zdjęcie wykonane na Górze Świętej Anny w Lubawce.

Tytuł zdjęcia: Symbol szczęścia

Zdjęcie wykonane na Górze Świętej Anny w Lubawce.

III miejsce – Jakub Biraga – klasa 5

Fotoreportaż Ukrainie

Tytuł zdjęcia: Spieszący z pomocą

Jeden z wielu wolontariuszy w punkcie pomocy uchodźcom z Ukrainy (punkt informacyjno-doradczy) w holu dworca kolejowego w Katowicach, prowadzonym przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, gdzie obywatele Ukrainy mogą otrzymać doraźną pomoc, a także informacje dotyczące swojego pobytu w Polsce.

Tytuł zdjęcia: Dający wsparcie

Wolontariusze to osoby, które bezinteresownie, dobrowolnie i bezpłatnie angażują się w pomoc dla potrzebujących. Poświęcają swój czas, często wykorzystują swoje umiejętności, żeby czynić dobro, wspierać obcych ludzi. Wolontariusze działają w cieniu wielkich organizacji. Są „cichymi” bohaterami, czyniąc dobro, niosą pokój.

Tytuł zdjęcia: Przyjacielska dłoń

Splecione dłonie w barwach narodowych Polski i Ukrainy jako symbol pomocy dla Ukrainy i podziękowanie dla Polski, jej mieszkańców, wolontariuszy oraz instytucji i organizacji, które niosą pomoc dla potrzebujących.

Tytuł zdjęcia: Chrystus niosący pokój

Chrystus jako źródło pokoju wśród ludzi, nieskończonej miłości i nieustającego dobra. Chrystus jako przewodnik, które doprowadzi wszystkich ludzi, niezależnie od tego skąd pochodzą i kim są – do wspólnoty, w której panuje pokój.

Wyróżnienie – Julia May

Fotoreportaż Szukam pokoju

Staw na Trzech Stawach, białe kwiaty przedstawiają niewinność.

Muzeum Śląskie uczy nas wartości pokoju, kwiaty i światło są symbolem nadziei.

Ulica Markiewki w Katowicach, drzewa są symbolem pokoju.