Klasy frankofońskie


Rok szkolny 2020/2021:

Sukcesy naszych uczniów w X Konkursie Języków Romańskich

X Konkurs Języków Romańskich odbywał się w LO im. Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej, a oto wyniki: Język włoski:Aleksandra Rypel I miejsce, Sylwia Zembal II miejsce; Język francuski Matylda Godzik III miejsce; Język hiszpański: Natalia Drozd I miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Uczniowie mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawego wykładu pani dr Justyny Krawczyk z Uniwersytetu […]

Sukces językowy Ewy Bocian

Serdecznie gratulujemy Ewie Bocian, uczennicy klasy 8b, zdobycia  zaszczytnego, 3.miejsca w Wojewódzkim Konkursie Językowym „Poliglota”. Aby móc wziąć udział w tym konkursie należało wykazać się wysokimi umiejętnościami w zakresie 2 języków obcych. Ewa zaprezentowała bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i języka francuskiego. Bardzo się cieszymy z sukcesu Ewy i życzymy jej dalszych wysokich osiągnięć w tej […]

SUKCESY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO NASZYCH UCZENNIC

W dniu 14.06.2021 otrzymaliśmy wyniki międzynarodowego egzaminu z języka francuskiego DELF Prim dwóch uczennic naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK: Matyldy Godzik z klasy 6b i Ewy Bocian z klasy 6c. Obie dziewczyny otrzymały bardzo wysokie noty we wszystkich badanych kompetencjach językowych: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie tekstu nagranego, mówienie i pisanie. Bardzo się cieszymy wraz z […]


Klasy frankofońskie w naszej szkole

W 2014 roku Katolickie Szkoły SPSK w Dąbrowie Górniczej przystąpiły do projektu „Klasy frankofońskie na Śląsku”, realizowanego pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Śląskiego, Rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz ze wsparciem Przedstawicielstwa Dyplomatycznego Walonia-Bruksela w Warszawie – Ambasady Belgii oraz Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce , a także Polskiego Stowarzyszenia – Europa Języków i Kultur. Uczestniczą w nim klasy francuskojęzyczne wszystkich naszych szkół: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.

Uczniowie z grupy frankofońskiej:

  • korzystają z zajęć prowadzonych przez lektora języka francuskiego w Polsce oddelegowanego na potrzeby uczestników projektu przez Ambasadę Belgii – Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii w Warszawie oraz Wallonie Bruxelles International
  • korzystają z oferty edukacyjnej i materiałów dydaktycznych proponowanych przez instytucje partnerskie projektu, ambasady krajów frankofońskich, instytucje kulturalne i wydawnictwa krajowe i zagraniczne (np. prenumerata pisma Okapi, korzystanie z materiałów proponowanych przez telewizję francuskojęzyczną TV5 Monde)
  • organizują w szkole obchody Międzynarodowego Dnia Frankofonii
  • uczestniczą w wymianie szkolnej z francuskim Lycée Fabert w Metz
  • realizują rozszerzony program nauczania (4 godziny w tygodniu)
  • mają możliwość przygotowania się do rozszerzonej matury z języka francuskiego oraz zdobywania kolejnych stopni certyfikatu międzynarodowego DELF , Diplôme d’études en langue française, ustanowionego przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej i potwierdzającego znajomość języka francuskiego na kolejnych poziomach.


Jak staliśmy się Partnerem Francuskiej Ambasady i Instytutu Francuskiego w Polsce?Dnia 4 grudnia 2015 roku Katolicka Szkoła Podstawowa, Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. św. Brata Alberta SPSK w Dąbrowie Górniczej weszły do grona 10 szkół wyróżnionych przez Ambasadę Francji za ich wkład w dziedzinie nauczania języka francuskiego i rozpowszechniania kultury francuskiej w regionie.Wtedy to podpisana została umowa o współpracy: Szkoły Katolickie stały się Szkołami Partnerskimi Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce oraz ośrodkiem przygotowującym uczniów do egzaminu DELF.

Umowę podpisali: pan Xavier Wasson – Attaché ds. współpracy edukacyjnej Ambasady Francji w Warszawie, pani Renata Klimek-Kowalska – prezes Polskiego Stowarzyszenia – Europa Języków i Kultur, pani Maria Chodkiewicz – dyrektor Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich i pani Ewa Raszka – dyrektor Szkół Katolickich w Dąbrowie Górniczej. Swoją obecnością uświetnili piątkową uroczystość zaproszeni goście : pani prof.dr hab. Halina Widła- wicedyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki na Uniwersytecie Śląskim, pani Violetta Błasiak – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz pani Hanna Uzdowska – pełnomocnik prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza do spraw edukacji.

Kilka słów o uroczystości, która towarzyszyła wyróżnieniu naszych szkół wśród innych polskich placówek:
Uroczystość prowadzili w języku francuskim i polskim gimnazjaliści Wojtek Tabor i Julka Płonka. Natomiast program artystyczny zaprezentowali uczniowie klasy V b: Julka Gurgul, Zosia Tabor, Oliwia Gąsior, Lucynka Ligowska, Basia Hołda i Tymek Tkacz. Dzieci wykonały inscenizacje piosenek francuskich „Le Clown” oraz „Dans sa maison”. Mali artyści zebrali wielkie brawa i gratulacje. Historię współpracy dąbrowskich Szkół Katolickich ze szkołami francuskimi przedstawił w formie filmu Maciek Bugaj, uczeń kl.II LO.
Spotkanie, które przebiegło w miłej atmosferze, podkreślało przyjacielskie relacje między Francją i Polską.Wypowiedzi zaproszonych gości nawiązywały do tradycji współpracy w dziedzinie ekonomii, szkolnictwa, sztuki i kultury. W dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się 2 lub 3 językami obcymi jest formą paszportu do zdobycia lepszej pracy, jest ważnym atutem na rynku pracy. Pan Xavier Wasson podkreślił, że w chwili obecnej ok. 400 mln osób na całym świecie posługuje się językiem francuskim . W 32 krajach francuski jest językiem urzędowym bądź jednym z języków urzędowych. Stąd warto inwestować w jego naukę.Szkoły Katolickie w Dąbrowie Górniczej proponują swoim uczniom poznanie świata frankofonii poprzez naukę ze zwiększoną ilością godzin języka francuskiego, poprzez udział w wymianach szkolnych z Francją, poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, poprzez możliwość zdawania egzaminu DELF przygotowanego przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników piątkowej uroczystości, zaproszonych gości, uczniów, nauczycieli i rodziców dzieci z kl.5b SP, którzy pomogli w organizacji poczęstunku i przygotowali stroje dla małych artystów.”


Sukcesy naszych uczniów:

W maju i czerwcu 2015 r. nasi uczniowie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego zdawali międzynarodowy egzamin DELF. Po raz pierwszy w działalności klas frankofońskich trzech uczniów klasy VI Katolickiej Szkoły Podstawowej przystąpiło do jednostki DELF Prim, tym samym zamykając okres nauki jęz. francuskiego w szkole podstawowej.

Dyplomy naszych uczniów:

Dyplom Macieja Bugaja potwierdzający uzyskanie
poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Damiana Liebe potwierdzający uzyskanie
poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Maksymiliana Wiśniewskiego potwierdzający uzyskanie
poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Adama Wesołowskiego-Kluski potwierdzający uzyskanie
poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Julii Płonki potwierdzający uzyskanie
poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Mai Rachwalik potwierdzający uzyskanie
poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Macieja Bugaja potwierdzający uzyskanie
poziomu A2 z j. francuskiego
Dyplom Wojciecha Tabora potwierdzający uzyskanie
poziomu A2 z j. francuskiego
Dyplom Julii Płonki potwierdzający uzyskanie
poziomu A2 z j. francuskiego
Dyplom Elżbiety Osys potwierdzający uzyskanie
poziomu A2 z j. francuskiego
Dyplom Tymoteusza Tkacza potwierdzający uzyskanie
poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Oliwii Gąsior potwierdzający uzyskanie
poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Zofii Tabor potwierdzający uzyskanie
poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Lucyny Ligowskiej potwierdzający uzyskanie
poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Emilii Gelio potwierdzający uzyskanie
poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Barbary Hołdy potwierdzający uzyskanie
poziomu A1 z j. francuskiego
Dyplom Julii Gurgul potwierdzający uzyskanie
poziomu A1 z j. francuskiego
Relacja ze stażu w Brukseli Maćka Bugaja,
ucznia Klasy Frankofońskiej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Brata Alberta
Pobyt w Brukseli był okresem nauki i nie tylko. W trakcie wyjazdu poznaliśmy Belgię prawie od podszewki.
Teraz to nie tylko komiksy i Atomium, ale też rozmowni Belgowie, którzy pomogą, gdy się zgubisz lub porozmawiają o „pogodzie” i zabytkach Brukseli.

Staż językowy był nie tylko sposobnością do podszlifowania naszej znajomości języka francuskiego, okazją do zwiedzenia wielu pięknych zabytków. Niemal ciągle wykorzystywaliśmy nasze umiejętności porozumiewania się w języku francuskim, pozwoliło nam to zawrzeć nowe znajomości i przyjaźnie, które potrwają długie lata.

Mając za sobą ten piękny czas, jestem szczęśliwy, że mogłem poznać tylu nowych ludzi oraz ich kulturę.

   
  • mgr Teresa Konieczniak
  • mgr Marta Drobińska- Ślusarz