Konkurs na plakat promujący czytanie

W dniach 18 listopada-30 listopada Szkolna Biblioteka zorganizowała konkurs plastyczny na plakat promujący czytanie książek i/lub korzystanie z biblioteki.

W czwartek nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu na plakat promujący czytanie książek i /lub korzystanie z biblioteki organizowanego przez bibliotekę szkolną. Miło nam poinformować, że nagrody w tym konkursie otrzymali:

I miejsce: Aleksander Goliński kl. IVa

II miejsce: Karolina Zdziech kl. Va

III miejsce: Jakub Biraga kl. VIa

Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie otrzymali dyplomy – wyróżnienia, zawieszki tematyczne na drzwi oraz słodkie co nieco. Mamy nadzieję, że nasi utalentowani uczniowie, w kolejnych konkursach liczniej odpowiedzą na nasze zaproszenie. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych pięknych prac i sukcesów.

Wyróżnione prace:

Technika wykonania pracy była dowolna, a poniżej znajduje się regulamin konkursu, który jest też dostępny w zakładce Dokumenty Biblioteki:


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO

Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zachęci młodzież do czytania książek. Plakat może zawierać hasło reklamowe.

I. Organizatorzy:
Biblioteka szkolna i samorząd szkolny.

II. Cele konkursu

 • rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,
 • promocja czytelnictwa oraz rozwijanie kultury czytelniczej i wrażliwości młodzieży,
 • rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.

III. Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas ….
 • Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w dowolnej technice, w określonym wymiarze.
 • Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, autorów oraz klasę.
 • Prac nie należy zwijać w rulon czy też składać.
 • Prace nie podlegają zwrotowi.

IV. Technika wykonania i forma prac:

 • przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu w formacie A2,
 • do konkursu każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę,
 • praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną, np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.
 • prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

V. Termin oddawania prac:

Prace należy oddawać w terminie do 30 listopada 2022 r. do biblioteki szkolnej.

VI. Jury:

Oceny prac w dokonuje jury powołane przez organizatorów.

VII. Nagrody:

Zostaną przyznane trzy nagrody główne. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu.

 • Dostarczone na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 06.12.2022 r.
 • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.
 • Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.
 • Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej w zakładce Biblioteka szkolna.

VIII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zwycięstwo wiąże się z przekazaniem praw autorskich organizatorom (art. 50 Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu na plakat promujący czytelnictwo zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

IX. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.


Ogłoszenie o konkursie:

Post Author: admin