Konkurs Walentynkowy I-III

Dnia 19 lutego zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu z języka angielskiego „Saint Valentine’s Card”. Nawiązywał on do Dnia Świętego Walentego, który jest obchodzony co roku 14 lutego.
Jury w składzie wychowawców klas 1-3 i grona uczącego w tych klasach podjęło decyzję, żeby nagrodzić wszystkie dzieci wyróżnieniem za zrobione prace.


Serdecznie gratulujemy:

• Zofii Figiel,
• Agacie Popczyk,
• Zofii Podsiadło,
• Łucji Ruszkiewicz,
• Miłoszowi Rodakowi,
• Julii Sobolewskiej,
• oraz Jakubowi Trelińskiemu!

Zofia Podsiadło
Zofia Figiel
Miłosz Rodak
Łucja Ruszkiewicz
Jakub Treliński
Julia Sobolewska
Agata PopczykNagrody oraz dyplomy zostaną wręczone w najbliższych dniach.


Post Author: Małorzata Białoń