Kornelia GODZIK laureatką Przedmiotowego Konkursu z Języka Hiszpańskiego

Pasja i praca to dwa składniki  sukcesu. Jeden bez drugiego nie może istnieć. Połączyła je w tym roku

uczennica klasy 7a Kornelia GODZIK 

zostając 

LAUREATKĄ  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka hiszpańskiego 

zorganizowanego przez Śląskiego Kuratora  Oświaty. 

Kornelia doskonałym wynikiem zakończyła trzyetapowe zmagania konkursowe. Dała popis wiedzy nie tylko z zakresu znajomości języka hiszpańskiego wykraczając daleko poza ramy programu nauczania  Szkoły Podstawowej, ale również wykazała się wiedzą na temat historii, literatury i malarstwa krajów hiszpańskojęzycznych.  

Jesteśmy bardzo dumni z Kornelii i życzymy jej dalszych sukcesów w  zakresie pogłębiania znajomości języka i zdobywania międzynarodowych certyfikatów. 

Post Author: admin