Kwietna łąka

Dnia 24 maja Rodzice uczniów klasy pierwszej, Pani Dyrektor Ewa Raszka oraz nauczyciele klas II i III zaproszeni zostali do udziału w lekcji otwartej, zorganizowanej przez wychowawczynię świetlicy Panią Ewę Natkaniec przy współpracy wychowawczyni klasy pierwszej Pani Anny Paśko. Lekcja nawiązywała do przeprowadzanego projektu ekologicznego. Temat lekcji brzmiał „Kwietna łąka naszym wkładem w ochronę środowiska”. Podczas spotkania uczniowie wykazali się swoją wiedzą na temat tego, w jaki sposób ludzie przyczyniają się do degradacji środowiska oraz w jaki sposób każdy z nas może dbać o środowisko w domu i poza domem. Pierwszoklasiści przypomnieli, czym zajmuje się ekologia i jaką rolę przypisuje się ekologom. Słuchając wiadomości o kwietnych łąkach, ich popularności i znaczeniu dla aglomeracji miejskich uczniowie zapoznali się z terminem „ekosystem”. Część wypełniona wymianą wiadomości zakończona została odśpiewaniem piosenki ekologicznej pt. „Czysta ziemia”, którą dzieci wykonały przy akompaniamencie gitary oraz,,przeszkadzajek’’ na których grały z wielkim zadowoleniem. Po piosence pierwszaki przystąpiły do zasiania zakupionych nasionek, które przygotowane przez Panią Anię, czekały na uczniów wraz z kolorowymi tabliczkami zawierającymi imiona dzieci. Zasianie „kwietnej łąki” było dla pierwszaków ważnym wydarzeniem na rzecz ochrony środowiska w walce z zanieczyszczonym powietrzem, którym oddychamy. Gdy łąka była już zasiana przyszedł czas na poczęstunek, który przygotowały Mamy pierwszaków. Pyszne ciasta znikały w mgnieniu oka. Spotkanie dopełniło wręczenie Mamom przygotowanych na świetlicy laurek z okazji „Dnia Matki”. Przez cały czas zebranym osobom towarzyszył nie tylko radosny nastrój i uśmiechy, lecz również ciepłe wiosenne słońce. Wszyscy z niecierpliwością będziemy czekać, co nam wyrośnie. Piękne podziękowania dla Rodziców pierwszoklasistów za pomoc i wkład w zorganizowaniu lekcji oraz Wychowawczyni klasy pierwszej Pani Annie Paśko za zainteresowanie projektem i współpracę.

Post Author: admin