Nagrodzone prace literackie – Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości…

Opowiadanie twórcze – kategoria KLASY 4-6 szkoła podstawowa

Wywiad – kategoria KLASY 7-8 szkoła podstawowa

Wiersz – kategoria KLASY I-III szkoła ponadpodstawowa