Nasi stypendyści

Nagroda Dyrektora Szkoły za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie to nie tylko duże wyróżnienie – w naszej szkole wiąże się z nią również stypendium naukowe. Przyznawane jest ono uczniom od szóstej klasy wzwyż i stanowi uhonorowanie ich pracy i wysiłku.

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 stypendium Dyrektora Szkoły otrzymali:

Klasy 6:
Emilia Łubniewska kl. 6a
Jan Porębski kl. 6b

Klasy 7
Kornelia Godzik kl. 7a
Julia Borowiecka-Nowak kl. 7c

Klasa 8
Marcin Gryszka

Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Post Author: admin