Nasza Szkoła w Rankingu szkół podstawowych na portalu Dąbrowa Górnicza Nasze Miasto

„Prezentowany ranking portalu „Wasza Edukacja” został stworzony na podstawie wyników z egzaminu ósmoklasisty oraz osiągnięć z olimpiad przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

Ogólnopolski ranking szkół podstawowych 2024 roku uwzględnia publiczne oraz niepubliczne szkoły podstawowe. Podczas tworzenia rankingu, uwzględnione zostały placówki, w których egzamin ósmoklasisty w 2023 roku zdawało minimum 10 osób. W ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych 2024, można było uzyskać maksymalnie 100 punktów.”

Portal Dąbrowa Górnicza Nasze Miasto

Zobacz artykuł

Post Author: admin