Nauczanie zdalne

Od poniedziałku 26 X 2020 r. przechodzimy na system nauczania zdalnego.

Wszystkie lekcje ujęte w planie nauczania odbywają się na MS Teams. Obecność uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej z włączonymi kamerkami jest obowiązkowa.

Oddział przedszkolny i klasy I – III szkoły podstawowej uczą się stacjonarnie.

Post Author: admin