„O tym jak uczę się sprawiedliwości od patrona szkoły” – fotoreportaż Huberta Pawełczyka

Fotoreportaż opowiada o tym, jak uczeń poznawał sprawiedliwość bł. Maksymiliana Binkiewicza w słowach i czynach.

Poznaję sprawiedliwe życie księdza Binkiewicza

Odwiedzam miejsca związane z patronem szkoły

„Tablica pamiątkowa w kościele św. Józefa w Wieluniu, gdzie kiedyś ks. Binkiewicz był wikariuszem.”

Błogosławiony Ks. Binkiewicz jest patronem mojej szkoły

„Jestem z tego dumny

Modlę się, aby być sprawiedliwy

Pamiętam o tym w codziennej rozmowie z Bogiem

Chcę być sprawiedliwy w słowach i czynach

„Sprawiedliwie rozwiązuje codzienne sytuacje”

Post Author: admin