Ósmoklasiści na Wydziale Nauk Społecznych UŚ – wykłady o cyberbezpieczeństwie

18 października uczniowie klas ósmych odwiedzili Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego i wysłuchali dwóch interesujących wykładów na temat nadużywania internetu oraz dysfunkcji prowadzących do niewłaściwych zachowań i wykorzystywania wizerunku w mediach.

Pierwszy wykład wygłoszony przez profesora UŚ Tomasza Huka przybliżył nam takie problemy jak: hikikomori, sextortion i cyberbullying wśród dzieci i młodzieży. Drugi wykład „Prawo do bycia zapomnianym” dr Anny Brodach, również niezwykle ciekawy, dostarczył nam sporej dawki potrzebnej wiedzy na temat sharentingu, czyli regularnego udostępniania przez rodziców informacji na temat ich dzieci w mediach społecznościowych.

Cyberbezpieczeństwo to obszar, w którym nieustannie warto poszerzać horyzonty – wciąż pojawiają się przecież nowe zagrożenia w sieci. Dlatego zachęcamy – korzystajcie z tej wiedzy przy każdej okazji,
w domu, w szkole – na co dzień.

Post Author: admin