Prace plastyczne – Błogosławieni miłosierni…

I miejsce – Kaspian Stepnowski – klasa 2

II miejsce – Weronika Worożańska – klasa 2

III miejsce – Maria Wyszyńska – klasa 2

Wyróżnienie: Wiktoria Wawak – klasa 3