Projekt e-Twinning „Seasons”

W minionym roku szkolnym dzieci z klas 2 -5 podstawówki razem ze swoimi nauczycielami anglistami brały czynny udział w projekcie e-Twinning „Seasons”.

Projekt miał na celu zachęcanie uczniów do obserwowania pór roku i cieszenia się nimi. Poprzez współpracę z różnymi szkołami z Europy staraliśmy się dzielić informacjami jak mijają pory roku w innych krajach i jak dzieci spędzają tam czas. Projekt poprawił umiejętności językowe uczniów i zmotywował do nauki języków obcych. Celem było podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów poprzez uczenie ich korzystania z niektórych narzędzi cyfrowych.

Główne cele projektu to:

  • Poprawa komunikacji i współpracy między szkołami z różnych części Europy.
  • Pomoc uczniom w poznawaniu innych dzieci z Europy.
  • Podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kompetencji cyfrowych.

Spotkania partnerów na Zoom, w których uczniowie przedstawiali się i wymieniali informacjami na temat swojej ulubionej pory roku.

Partnerzy z Polski, Portugalii, Turcji i Rumunii tworzyli logo oraz plakat, które były następnie poddawane pod głosowanie za pomocą ankiety.

Były tworzone prace na temat pór roku, przez wszystkich (pomagały wychowawczynie klas 1-3).

Dzieci pod kierunkiem nauczycieli anglistów pisały wspólną historyjkę oraz wiersz. Brały udział w konkursie na najładniejszy, najbardziej „chwytliwy” slogan.

Stworzyły w Canvie kalendarz na każdy miesiąc, a także różne quizy i gry do wszystkich pór roku, oraz słownik interaktywny. Wszystkie działania były umieszczane na platformie e-Twinning. Uczniowie i nauczyciele starali się przez cały rok szkolny, aby powstał projekt na międzynarodową skalę, który był bardzo pouczający, oraz wiele wniósł w podniesienie kompetencji dzieci.

Nauczyciele języka angielskiego

Post Author: admin