SOS dla Planety Ziemia

Dnia 18 października zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu plastycznego ,, SOS dla planety Ziemia’’. Konkurs nawiązywał do corocznej akcji ,,Sprzątania Świata’’ mającej na celu zwrócenie uwagi na drastyczne zmiany klimatyczne dokonywujące się na całym świecie oraz na ich skutki w odniesieniu do ludzi, zwierząt i całego środowiska. Ten sam cel przyświecał organizatorce konkursu Ewie Natkaniec.

Prace plastyczne, wykonane dowolną techniką, oceniane były w dwóch grupach wiekowych. Zadaniem uczniów klas I-III było zilustrowanie treści ekologicznego wiersza. Starsi uczniowie swoją pracę mieli przedstawić w formie ekologicznego plakatu. W obu grupach oceniana była pomysłowość oraz siła przekazu.Jury składające się z nauczycieli oraz pracowników szkoły na Augustynika oceniło w sumie 13 prac z klas młodszych oraz 7 prac z klas starszych. Osoby nagrodzone to:

Grupa młodsza
I miejsce Nadia Wójcik klasa III


II miejsce Agatka Popczyk klasa I


III miejsce Zosia Figiel klasa I
Filip Hołyński klasa II a


Wyróżnienie Staś Sołtysek klasa I

Grupa starsza
I miejsce Michał Kolasa klasa IV


II miejsce Milena Pałka klasa VI a


III miejsce praca zbiorowa
Brygida Jaros VI a
Maja Durlej VI a
Emilia Łubniewska VI a

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, zaś zwycięzcom dodatkowo wręczone zostały piękne nagrody książkowe. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Post Author: admin