Spotkanie z ciekawym człowiekiem w American Corner

W ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum zostali zaproszeni do  American Corner na „Spotkanie z ciekawym człowiekiem”. W mijającym roku szkolnym mieliśmy możliwość spotkać się  z pilotem PLL LOT, z autorką książek o Stanach Zjednoczonych, z piłkarzami baseballistami.

Tym razem bohaterem spotkania był Wojciech Dzienniak, artysta rzeźbiarz , a nasze szkoły reprezentowane były przez Michała Kolasę (KSP) i Jacka Durlika (KLO).

Wieczór autorski z Wojtkiem Dzienniakiem odbył się w kameralnym gronie i po raz kolejny potwierdziło się, że takie spotkania mają wspaniały klimat autentyzmu, pozwalając uczestnikom spotkania na bezpośredni kontakt z zaproszonym gościem.

Rozmowa potoczyła się w stronę refleksji nad tym, czym jest sztuka, jak przeżywa ją artysta i gdzie leży granica pomiędzy sztuką a komercją. Bycie artystą jest ciągłym szukaniem prawdy wyrażania tego, co jest niewyrażalne słowem. Jest przeżywaniem skrajnie różnych emocji i doświadczeń.

Artysta musi więc paradoksalnie łączyć w sobie olbrzymią pokorę oraz pewność swoich warsztatowych kompetencji. Artysta nie szuka zatem dialogu z widzem, by mu się przypodobać lub go sobie zjednać. Artysta oddaje widzowi prawdę zamkniętą w dziele i przez dzieło emanującą.

Spotkanie z Wojtkiem Dzienniakiem zakończyło się indywidualnymi rozmowami uczestników. Dziękujemy artyście i wszystkim, którzy byli z nami i współtworzyli atmosferę tego autorskiego wieczoru.

Post Author: admin