„Sprawiedliwość – patrzenie i odczuwanie” – fotoreportaż Jędrzeja Kowala

Wyobrażam sobie, że, aby mądrze i sprawiedliwie żyć, trzeba kierować się rozumem (obserwować)
i sercem (odczuwać). Dlatego na szalach Temidy umieściłem wycięte znaki: oka i serca.
Całość wiąże Krzyż – Błogosławieństwo.

Błogosławieństwo i sprawiedliwość

Kompozycja wycięta przeze mnie

Odczuwanie – Dziadek

„Dziadek jest dla mnie symbolem dobrego i sprawiedliwego człowieka. Uczestniczył w strajkach w Hucie Katowice. Jest odważny i ma wielkie serce.

Mój autoportret – patrzenie

Fotografia, wykonana samowyzwalaczem. Jestem wolontariuszem, poznaję historię, dopiero uczę się ludzi. Dlatego uważnie patrzę.”

Post Author: admin