Sukces Kornelii

Serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu językowego  naszej uczennicy z klasy 8a, Kornelii Godzik, która zdobyła 3. miejsce w Wojewódzkim Konkursie „I Ty możesz zostać Poliglotą”.

Sukces tym większy, że Kornelia wykazała się  doskonałą znajomością 2 języków obcych: angielskiego i hiszpańskiego. W ramach konkursu trzeba było prawidłowo rozwiązać zadania z zakresu rozumienia tekstu nagranego i rozumienia tekstu pisanego.

Bardzo wysoką notą Kornelia udowodniła, że żaden z wymienionych języków nie sprawia jej trudności.

Życzymy Kornelii dalszych sukcesów i zdobywania kolejnych poziomów umiejętności językowych.

W rozwoju lingwistycznym wspomagają Kornelię pani profesor Agnieszka Kalińska-Gawinek – język angielski i  pani profesor Teresa Konieczniak – język hiszpański.

Gratulacje!

Post Author: admin