Uroczystość Rocznicy Komunii Św. naszych uczniów

W niedzielę, 12.09.2021 r., uczniowie klasy 5 KSP obchodzili na Mszy św. w Bazylice  pw. NMP Anielskiej  rocznicę I Komunii św.

Mimo upływu całego roku dzieci nie mniej mocno przeżywały przyjęcie Jezusa Chrystusa do  swoich serc i z wielkim  zaangażowaniem uczestniczyli w oprawie Mszy św.

Uroczystość była wielkim przeżyciem również dla rodziców, którzy wspomagali w przygotowaniach swoje pociechy. Mszę św. odprawiał ksiądz proboszcz Andrzej Stasiak, który skierował także słowo do dzieci zachęcając, aby nie obawiały się otworzyć na miłość Chrystusową, a swoje życie oddały Jezusowi – Przyjacielowi.

Post Author: admin