Wytyczne MEiN, MZ i GiS

dla klas I-III szkół podstawowych

Ogólne zasady:
Dystans – minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.
Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Post Author: admin