IV Edycja Konkursu Osiem Błogosławieństw

Jako temat cyklicznego konkursu wybraliśmy „Osiem Błogosławieństw”, ponieważ są one wskazówkami, jak należy działać i jaką postawę przyjąć we współczesnym świecie, aby nie zgubić wiary i prawdziwego człowieczeństwa.
W tym roku chcemy zatrzymać się nad czwartym błogosławieństwem – Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Będą nam towarzyszyć słowa:

  • Jana Pawła II: „Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia
  • Grzegorza Śwista, który w pracy: Sprawiedliwość w nauczaniu Jana Pawła II pisze:
    Zarówno w literaturze, jak i w wielu dziedzinach nauki spotykamy różne koncepcje sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest podstawową zasadą współżycia pomiędzy ludźmi i dlatego stanowi od wieków centralną wartość zarówno moralną, etyczną, prawną, jak i religijną.

Pobierz Regulamin konkursu

Post Author: admin