Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz poddać publicznej dyskusji. CZYTAJ DALEJ

Nauczanie zdalne

Od poniedziałku 26 X 2020 r. przechodzimy na system nauczania zdalnego. Wszystkie lekcje ujęte w planie nauczania odbywają się na MS Teams. Obecność uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej z włączonymi kamerkami jest obowiązkowa. Oddział przedszkolny i klasy I – III szkoły podstawowej uczą się stacjonarnie.