Katolik dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,lecz przez to czym dzieli się z innymi…Jan Paweł II Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.Za pomoc i życzliwość DZIĘKUJEMY !!! Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli serce i razem z nami tak licznie, z poświęceniem i wielkim zaangażowaniem włączyli się do […]

Razem zrobiliśmy dobro

Weekend cudów trwa, czyli finał akcji Szlachetna Paczka. Jak co roku społeczność naszej szkoły licznie zaangażowała się w tą wspaniałą akcję charytatywną. W sobotę 16 grudnia zawieźliśmy aż 19 paczek dla rodziny, którą wybraliśmy. Mamy nadzieję, że nasza pomoc zmieni jej trudną sytuację. Bardzo im kibicujemy i głęboko wierzymy, że warto pomagać. Dziękujemy za wsparcie […]

IV Edycja Konkursu Osiem Błogosławieństw

Jako temat cyklicznego konkursu wybraliśmy „Osiem Błogosławieństw”, ponieważ są one wskazówkami, jak należy działać i jaką postawę przyjąć we współczesnym świecie, aby nie zgubić wiary i prawdziwego człowieczeństwa.W tym roku chcemy zatrzymać się nad czwartym błogosławieństwem – Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.”Będą nam towarzyszyć słowa: Pobierz Regulamin konkursu