Ognisko Patriotyzmu w Fabryce Życia

Od wielu lat Katolickie Szkoły z Dąbrowy Górniczej biorą udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości Polski.
I w tym roku nas nie zabrakło. Wzięliśmy udział we mszy św. za Ojczyznę wraz ze sztandarem szkoły w Bazylice Najświętszej Marii Panny Anielskiej, złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Żołnierza Zwycięscy i jak co roku zorganizowaliśmy muzyczne Ognisko Patriotyzmu dla mieszkańców i gości Dąbrowy Górniczej.

Wyśpiewaliśmy pamięć o Polsce, która odzyskała niepodległość, o tym, jak została przywrócona jej obecność na mapach świata, pamięć o bohaterach, którzy odeszli, broniąc naszego kraju, ale również śpiewaliśmy ze łzami w oczach, myśląc o tych, których niepodległość jest zagrożona dziś, o naszych sąsiadach – Ukraińcach.

Gdy zapłonęło już ognisko, uczniowie naszego liceum przedstawili krótką pantomimę o Polsce. Po niej wysłuchaliśmy pieśni, piosenek, wierszy. Bardzo dobrze znane utwory, do śpiewania których każdy Polak mógł dołączyć, przeplatały się ze współczesnymi utworami patriotycznymi.

Wzruszenie, zaduma i modlitwa w sercach o pokój na świecie towarzyszyły wszystkim zgromadzonym.

Serdeczne podziękowania kierujemy do współorganizatorów:
Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza za udzielenie miejsca w Fabryce Pełnej Życia – czyli w centrum życia kulturalnego miasta,
Pałacu Kultury Zagłębia za użyczenie nagłośnienia oraz czuwanie nad dźwiękiem podczas uroczystości.

Dziękujemy:
Pani Dyrektor Ewie Raszce za czuwanie nad organizacją Ogniska Patriotycznego,
Pani Sylwii Hołyńskiej za przygotowanie oprawy muzycznej, w tym przygotowanie uczniów do śpiewu i akompaniament podczas uroczystości,
Pani Danucie Wilkowskiej za dobór tekstów,
Panu Tomaszowi Ciochowi za przygotowanie uczniów do recytacji,
Panu Robertowi Siedleckiemu za zorganizowanie paleniska i czuwanie nad ogniem i bezpieczeństwem

oraz pozostałym nauczycielom ze Szkół Katolickich, którzy przyczynili się do tych obchodów.

Wdzięczność chcemy wyrazić wszystkim uczniom biorącym czynny udział w uroczystościach na czele ze sztandarem, chórem, solistami, młodzieży i dzieciom rozdającym akcesoria patriotyczne,
jak również wszystkim obecnym uczniom i ich rodzinom, absolwentom, przyjaciołom i przechodniom,
którzy przyszli jak co roku dzielić się śpiewem, dobrym słowem i uśmiechem.

« z 2 »

Post Author: admin