Prawo do bycia zapomnianym

Zachowania w wirtualnym świecie, nadużywanie internetu, dysfunkcje prowadzące do niewłaściwych zachowań oraz wykorzystywanie wizerunku w mediach, to główna tematyka wykładów, w których
uczestniczyli nasi uczniowie. Spotkanie miało miejsce 17 lutego i było jednym z wielu, które cyklicznie odbywają się w ramach współpracy szkoły z Uniwersytetem Śląskim. Tym razem na uczelnię
wybrały się klasy szósta i siódma.


„Prawo do bycia zapomnianym”– o mikrocelebrytach i sharentingu, czyli regularnym udostępnianiu przez rodziców informacji na temat ich dzieci w mediach społecznościowych – wykład dr Anny Brosch, której
zainteresowania badawcze to: interakcje pośrednie dzieci i młodzieży oraz oddziaływanie przekazów medialnych na zachowania dzieci i młodzieży.


„Fomo, hikikomoria, cyberbullying wśród dzieci i młodzieży”– o nadużywaniu internetu i dysfunkcyjnym jego wykorzystywaniu, prowadzącym do niewłaściwych zachowań, nałogów, patologii, a nawet zaburzeń psychicznych – wykład dr. hab. Tomasza Huka, prof. UŚ, eksperta, którego zainteresowania badawcze oscylują wokół szkoły i jej przestrzeni, kompetencji kluczowych i mediów cyfrowych wykorzystywanych przez dzieci i młodzież. Uświadomiono uczniom, jakie mają prawa w sieci, czego mogą wymagać od rodziców i od portali społecznościowych w przypadku ich łamania, czym jest hikikomoria, czyli wycofanie społeczne i jak z tym walczyć. Poznali takie pojęcia jak: catfishing – zjawisko oszustów internetowych czy sextortion – zjawisko szantażu przy użyciu wymuszonych intymnych zdjęć. Dodatkowo dowiedzieli się, jak łatwo można stać się ofiarą oszustwa internetowego oraz jak niewiele trzeba, aby ośmieszyć kogoś w sieci i jakie są tego konsekwencje. Dzięki uczestnictwu w wyżej wymienionych wykładach nasi podopieczni mają większą świadomość i wiedzę na temat zagrożeń wynikających z korzystania z internetu i potrafią mądrze korzystać z mediów społecznościowych.

Post Author: admin